Geleceğin teknoloji : Nanoteknoloji

nanoteknoloji

Elektrik veya bilgisayarlar gibi nanoteknoloji de hayatımızın her aşamasında daha iyi olanaklar sunacak. Fakat her yeni teknolojinin olduğu gibi nanoteknolojinin de iki yönlü kullanımı var; ticari kullanımı ve askeri kullanımı . Askeri alanda nanoteknoloji sayesinde çok daha güçlü silahlar ve gözetleme araçları yapabilecek. Bu yüzden nanoteknoloji insanlar için yararları ile birlikte aynı zamanda baz riskler de getirmekte.

Kozmetik, tıp, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere bütün alanlarda kullanılan malzemelerin yapımında yeni bir boyut getiren nanoteknoloji, bilim dünyasında çığır açıyor. Bu teknolojiyle yapılan cep telefonları, güzellik kremleri, kıyafetler, kameralar ve gözlükler, teknolojinin sonsuzluğunu gözler önüne seriyor. Son 20 yıldır üzerinde çeşitli araştırmalar devam eden “nanoteknoloji”, metrenin milyarda birini ifade eden nano ve teknoloji kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Sadece birkaç atom boyunda yapılan tüm araştırma, geliştirme, işleme ve ölçümler bu sebeple ortak olarak nanoteknoloji başlığı altında toplanıyor. Nanoteknoloji, son derece küçük bir ölçekte araştırmalarda bulunduğu için, hem günlük hayatta, hem de bilimsel ilerlemede bugüne kadar bildiğimiz teknolojinin çok ötesinde olanaklar vaat ediyor.

Nanoteknolojinin kullanım alanları ve avantajları

Endüstriyel alanda mikrosensörlerin, mikromakinaların, optoelektronik elemanların imalatı ve uygun şekilde bir araya getirilmesi; medikal alanda ise mikro cerrahi (göz, beyin vb.), diagnostik kitler, bilimsel araştırmalar, yüzey karakterizasyonu ve modifi kasyonu, mikroorganizmaların taşınması ve DNA modifi kasyonu vb alanlarda kullanılmaktadır. Nanoteknolojinin önemi, atomlar ve moleküller seviyesinde çalışarak, gelişmiş veya tamamen yeni fi ziksel, kimyasal, biyolojik özelliklere sahip yapılar elde edilmesine imkan sağlamasından kaynaklanmaktadır. Teknik açıdan açıklamak gerekirse malzeme özellikleri ve cihazların çalışma prensipleri, genel olarak 100 nm’den büyük boyutları temel alarak yapılan varsayımların sonucunda ortaya çıkarılmış geleneksel modelleme ve teorilere dayanmaktadır. Kritik uzunluklar 100nm’nin altına indiğinde ise geleneksel teori ve modeller ortaya çıkan özellikleri açıklamakta çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.

Nanoteknoloji işte burada devreye girmektedir. Daha sağlam, daha kaliteli, daha uzun ömürlü ve daha ucuz, daha hafi f, daha küçük cihazlar geliştirme isteği bir çok iş kolunda gözlenen eğilimlerdir. Minyatürüzasyon olarak tanımlanabilecek bu eğilim bir çok mühendislik çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Minyaturizasyonun sadece kullanılan parçaların daha az yer kaplamasından çok daha önemli getirileri vardır. Minyaturizasyon üretimde daha az malzeme, daha az enerji, daha ucuz ve kolay nakliye, daha çok fonksiyon ve kullanımda kolaylık olarak uygulamada kendini göstermektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok endüstride kullanılan toleranslar sürekli iyileştirilmiş, üstün kalite anlayışı geliştirilmiştir. Mikroteknoloji ürünü olarak tanımlayabileceğimiz parçalar otomobil, elektronik, iletişim gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılır olmuştur. Günümüzde ise mikroteknolojilerden daha küçük teknolojilerin, nanoteknolojinin, kullanımını yaygınlaşmaktadır.

Nanoteknoloji sayesinde sanayide, bilişim teknolojilerinde, sağlık sektöründe ve daha bir çok alanda yeni ürünler geliştirilecek, günümüzün üretim süreçleri ve yöntemleri değişecektir. Bu teknolojiye yatırım yapılan ülkelerde ekonomik değerler yaratılacak ve toplumların yaşam kalitesi gelişecektir.

Dünyada Nanoteknoloji

Nanoteknoloji, yakın gelecekte tüm dünyanın sanayi kollarına ve insan hayatının her yönüne yön verecek. Nanoteknoloji, atom ve molekül ölçeğinde özel yöntem ve tekniklerle yapıların, materyallerin ve araçların inşa edilmesini; bu ölçekte ölçme, tahmin etme, izleme ve yapım faaliyetlerinde bulunmayı ve bu ölçeğin bazı temel özelliklerinden yararlanma kabiliyetini ifade ediyor.

Bilgi teknolojileri ve internet geleneksel-kurulu piyasalarda ve mevcut teknolojik altyapı içerisinde yaşamımızı değiştiren uygulamalara sahne olmuştur. Nanoteknoloji kullandığımız aletler, bilgisayarlar, yapılar, elbiseler ve materyalleri değiştirecek ve yeni ürünler, piyasalar ve yaşam tarzını gündeme getirecektir. Nanoteknoloji, yalnızca minyatürize olmuş ürün ve üretim yapıları ortaya çıkarmayacaktır; bunun yanı sıra üretim sürecinde kullanılan materyaller atom ve moleküler düzeyde ele alınıp işleneceğinden atom (kuantum) fi ziği devreye girecektir. Bu anlamda nanoteknoloji çeşitli alanlarda yeni teknoloji, piyasa ve ürünlerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır.

Almanya bu konular üzerinde öncülük yapmaktadır ve 1 Milyar Dolardan fazla Nanoaraştırmasına yatırım yapmaktadır. IBM, Fujitsu ve Intel´de Nano teknik dahilinde mikroskobik küçüklükte çipler üretmek için çalışmaktadırlar.

Türkiye’de Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Türkiye’de Ulusal Nano Teknoloji Merkezi ve TÜBİTAK önderliğinde araştırılıyor. Avrupa Birliği Yedinci Çerçeve Programı kapsamında çalışmaları sürdürülen nanoteknoloji, özel sektörün de dikkatini çeken bir alan haline gelmeye başlıyor. Nanoteknolji ar-ge faaliyetlerinde giderek daha önemli bütçeler almaya ve şimdiden bazı ürünlerin kalitesini yükseltmede kullanılmaya başlandı. Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, nanobilim ve nanoteknoloji alanlarındaki ar-ge çalışmalarına ve bu konuda sağladığı eğitim imkanlarıyla Türkiye’de nanoteknolojinin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Merkez, bünyesinde barındırdığı nanoteknoloji bölümüyle bilim ve mühendislik fakültelerine nanoteknolojik araştırma imkanı sağlıyor, ayrıca Türkiye’nin bütün üniversitelerine kapılarını açan Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi sayesinde bu bilim dalının Türkiye’de yaygınlaşmasına fayda sağlıyor.

Benzer konular

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir