Hakkımızda

“Değerlerine sahip çıkmayan, gün gelir değersiz kalır”

Kırmızı Beyaz, Albayrak Grubunun kurumsal dergisidir.

Hayat kültürü dergisi olarak tanımlanan dergi üç ayda bir yayınlanmakta ve mobil uygulamamız üzerinden de ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Derginin hazırlanma amacına dair felsefeyi Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat şu şekilde özetlemiştir;
Bu topraklarda üç yüz yıldır bir ‘kimlik’ sorunundan söz edilir. Bize göre ise mesele ‘kimlik’ten ziyade ‘kültür’ esas alınarak tevil edilmelidir. Bin yılı aşkın bir süre Türk-İslam fenomeniyle dünyada var olmuş, bir taraftan fetihleriyle çağ açıp çağ kapatan, bir taraftan da bilimden sanata, felsefeye kadar birçok alanda devrinin en ileri eserlerini vermiş bir toplumuz biz.

Son üç yüzyılda işlerin terse dönmesiyle her alanda yerinde sayma hatta gerileme dönemi başladı. Aradaki fark Avrupa toplumları lehine açılmaya başlayınca toplumun bir bölümü kendini batı hayranlığı, diğer bölümü de batı düşmanlığı denilebilecek iki akımın içinde bulmuş oldu.

Bu iki akımın da birçok doğruları ve yanlışları oldu. Batı hayranı taraf “Bilgi”nin öğrendiklerini özümseyip kullanabilme becerisi olduğunu unutup, sadece gördüklerini taklit etmeyle yetindi. Batı düşmanı taraf da bilginin nerede olursa olsun tahsil edilmesi gerektiğini unuttu.

Gelinen noktada işin özünden çok şekliyle ilgili bir tartışma yaşanır oldu. Hatta işin matbaa gibi tartışılamaz konulara kadar uzadığı söylenir.

Bu dergiyi çıkarmaya karar vermemiz de tam bu minval üzere bir sohbetin neticesidir.

Albayrak Grubu olarak gördük ki sadece işlerimizi değil, genel olarak kendimizi ifade edememişiz. Bugünün hayat kültürünü oluşturmak ve katkı yapmak bir tarafa, bugüne ait olanı reddettiğimiz konuşulur olmuş.

Açıkçası biz de bu noktada, kendimizi daha doğru ifade edelim ve hayat kültürümüze katkıda bulunalım istedik.

Birinci nesil Hacı Ahmet Albayrak ilk inşaatına 1952 yılında başlamış. Genel olarak Albayrak adı, 1980 sonrası binlerce kez servis araçlarının üzerinde görüldüğünden grubun tek işinin personel servisi işi olduğu sanıldı. Hâlbuki Albayrak Grubu, inşaat başta olmak üzere, sanayiden hizmet sektörüne, liman işletmeciliğinden medyaya kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bu sektörlerin hepsinde de ciddi rakiplerle yarışıyor. Hiç bir firma, rekabetin gereklerini yerine getirmeden hayatta kalamaz. Albayrak Şirketlerinin birçok sektörde yakaladıkları başarı, rekabet ekonomisini ne kadar doğru uyguladıklarının da ispatıdır.

Bu dergiyi, kendi yaptığımız işleri birinci ağızdan doğru bir şekilde anlatabilmenin yanında, dünyanın sadece “iş”ten ibaret olmadığını, farklı renkleri de barındırdığını hatırlatabilmek amacıyla hazırladık.

Dostlarımızdan her türlü görüş ve önerilerini kirmizibeyaz@albayrak.com.tr e-posta adresine göndermelerini bekliyoruz.

Grubumuzun sosyal alanda bir sloganı var:
“Değerlerine sahip çıkmayan, gün gelir değersiz kalır”

Doç. Dr. Ömer Bolat
Albayrak Grubu Genel Koordinatörü